Finanses un organizācija

VSIA "Dailes teātris" datu aizsardzības speciālists - das@dailesteatris.lv

DAILES TEĀTRA STATŪTI

DAILES TEĀTRA STRUKTŪRA

DAILES TEĀTRA VALDES SASTĀVS

INFORMĀCIJA PAR ATALGOJUMA SISTĒMU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM

Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā

DAILES TEĀTRA BIĻEŠU CENU POLITIKA

TRAUKSMES CELŠANA
Informācija par trauksmes celšanu
Veidlapa

VSIA "Dailes teātris" īpašuma struktūra: VSIA "Dailes teātris" 100% kapitāldaļu pieder Latvijas valstij.

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

02.01.2024. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par piekrišanu norēķinu konta atvēršanai kredītiestādē AS "Rietumu banka".

04.01.2024. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par atļauju pagarināt nekustamā īpašuma nomas līgumus ar SIA "Cafe15" un slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar SIA "EN7" sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

22.03.2024. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules grozījumu apstiprināšanu.

29.05.2024. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

04.06.2024. Kapitālsabiedrības valde sasauc dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu.

Darbības rezultāti 2024.gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

Darbības rezultāti 2023.gadā

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

GADA PĀRSKATS par 2023.gadurevidentu ziņojums

Kultūras ministrijas LĒMUMS par 2023.gada pārskatu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2023.gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2023.gada 1.pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2023.gada 1.ceturksnis)

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2023.gadā

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2023.GADĀ

VEIKTIE PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2023.gadā

Darbības rezultāti 2022.gadā

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

GADA PĀRSKATS par 2022.gadu; revidentu ziņojums

Kultūras ministrijas LĒMUMS par 2022.gada pārskatu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2022.gada 1. ceturksnis)

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2022.gadā

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2022.gadā

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2022.GADĀ

VEIKTIE PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

 

Darbības rezultāti 2021.gadā

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

VIENOŠANĀS pie 2021.gada 21.janvāra līguma Nr.2.5-11-18 „Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

KULTŪRAS MINISTRIJAS LĒMUMS par pamatkapitāla palielināšanu

GADA PĀRSKATS par 2021.gadu; revidentu ziņojums

Kultūras ministrijas LĒMUMS par 2021.gada pārskatu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2021.gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2021.gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2021.gada 1. ceturksnis)

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2021.GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2021.GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2021.GADĀ

VEIKTIE PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

 

 

Darbības rezultāti 2020.gadā

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2020. gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

GADA PĀRSKATS par 2020. gadu, revidentu ziņojums

Kultūras ministrijas LĒMUMS par 2020.gada pārskatu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2020. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZUDĒJUMU APRĒĶINS (2020. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2020. gada 1. ceturksnis)

PROJEKTU FINANSĒŠANAS LĪGUMI AR VKKF - Nr. 2020-1-STP-M20007; Nr. 2020-1-MDM-M88064

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2020. GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2020. GADĀ

VEIKTIE PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2020. GADĀPielikums

 

Darbības rezultāti 2019.gadā

GADA PĀRSKATS par 2019. gadu; Revidentu ziņojums

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PROJEKTU FINANSĒŠANAS LĪGUMI AR VKKF -  Nr. 2019-3-TEM027, Nr. 2019-3-TEM008

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 1. ceturksnis)

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2019. GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2019. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2019. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2018.gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2018. GADU 

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 1. ceturksnis)

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2018. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2018. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2018. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2017.gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2017.GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 1. ceturksnis)

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2017. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2017. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE 2017. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2016.gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2016. GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2016. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2016. GADĀ

Informācija, kas sniedzama pārskatā par KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2016. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2015.gadā

2015. gadā Dailes teātris savos trijos stacionārajos spēles laukumos un viesizrādēs izrādijis 505 izrādes, kas ir par 22 izrādēm vairāk kā 2014. gadā. Izrādes noskatījušies 208 404 skatītāji: Lielajā zālē 163 125 (78%), mazajā zālē 21 286 (10%), kamerzālē 13 691 (7%) un viesizrādēs 10 302 (5%) skatītāju. Skatītāju skaits viesizrādēs Latvijas reģionos pieaudzis par 42%. Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem izrādes apmeklējuši 18 472 skatītāji. 2015. gadā Dailes teātra repertuārā ir bijušas 50 izrādes, kas izrādītas vismaz 4 reizes, no kurām 31 ir bijušas iepriekšējo gadu iestudējumi un 19 jauniestudējumi, kas iestudēti 2015. gadā. 

GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2015. GADĀ

Informācija, kas sniedzama pārskatā par KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2015. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2014.gadā

Lai nodrošinātu profesionālās teātra mākslas plašu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, 2014. gadā VSIA „Dailes teātris" (DT) ir realizējis bagātīgu māksliniecisko programmu visplašākajam skatītāju lokam. Gada laikā sagatavoti 17 jauniestudējumi: 7 Lielajā zālē, 6 Mazajā zālē, bet 4 Kamerzālē. Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2014. gadā ir izrādījis 483 izrādes, no kurām 185 Lielajā zālē, 123 Mazajā zālē, 160 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā, bet 15 viesizrādēs. Kopumā izrādes noskatījušies 194 892 skatītāji. 

Ar auditētu saīsinātu 2014. gada pārskatu iespējams iepazīties ŠEIT 

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2014. GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2014. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2013.gadā

Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2013. gadā ir izrādījis 484 izrādes, no kurām 187 Lielajā zālē, 125 Mazajā zālē, 150 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā. Lai nodrošinātu šo izrāžu skaitu, Lielās zāles repertuārā  ir vidēji 12 izrāžu nosaukumi, Mazajā un Kamerzālē -  10. Kopumā izrādes noskatījušies 198 258 skatītāji.

Ar pilnu vadības ziņojumu par Dailes teātra darbību 2013.gadā iespējams iepazīties ŠEIT

 

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes

Pieteikties jaunumiem