Finanses un organizācija

Dailes teātra vispārējie stratēģiskie mērķi

Dailes teātris ir repertuāra teātris, kas savu darbību balsta uz spēcīgu un profesionālu aktieru trupu un administratīvi tehnisko komandu. Teātra mākslinieciskās darbības pamatā ir radošā daudzveidība, kas tiek realizēta, teātra trīs zālēs iestudējot gan mūsdienu pasaules un Latvijas moderno dramaturģiju, gan klasikas meistardarbus, aptverot visplašāko žanru loku. Tas ļauj teātrim iesaistīt Latvijas kultūras dzīvē visplašāko skatītāju loku, mudinot tos ieņemt aktīvu dzīves pozīciju. Tādejādi tiek realizēts teātra vispārējais stratēģiskais mērķis – veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu.

VSIA "Dailes teātris" datu aizsardzības speciālists - das@dailesteatris.lv

Dailes teātra darbības un komercdarbības veidi

Saskaņā ar VSIA Dailes teātris statūtiem, tās komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):

  • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
  • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
  • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
  • Grāmatu izdošana (58.11);
  • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
  • Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
  • Sava vai izīrēta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  • Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);
  • Citur nekvalificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39).

 

Informācija par sasauktajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

28.01.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar nepieciešamību pieņemt lēmumu par izmaiņām kapitālsabiedrības valdes sastāvā.

26.02.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

28.02.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

31.08.2020.  Kapitālsabiedrības valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci sakarā ar lēmuma pieņemšanu par ikgadējo valsts kapitālsabiedrības darbības rezultātu novērtēšanu.

 

DAILES TEĀTRA STATŪTI

DAILES TEĀTRA STRATĒĢIJAS KOPSAVILKUMS

DAILES TEĀTRA STRUKTŪRA

DAILES TEĀTRA VALDES SASTĀVS

INFORMĀCIJA PAR ATALGOJUMA SISTĒMU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM

 

Darbības rezultāti 2020. gadā

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2020. gada 1. ceturksnis)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZUDĒJUMU APRĒĶINS (2020. gada 1. pusgads)

 

Darbības rezultāti 2019. gadā

GADA PĀRSKATS par 2019. gadu; Revidentu ziņojums

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PROJEKTU FINANSĒŠANAS LĪGUMI AR VKKF -  Nr. 2019-3-TEM027, Nr. 2019-3-TEM008

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 1. ceturksnis)

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2019. GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2019. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2019. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2018. gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2018. GADU 

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018. gada 1. ceturksnis)

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2018. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2018. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2018. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2017. gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2017.GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 9 mēneši)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 1. pusgads)

BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2017. gada 1. ceturksnis)

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2017. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2017. GADĀ

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE 2017. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2016. gadā

GADA PĀRSKATS PAR 2016. GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2016. GADĀ

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2016. GADĀ

Informācija, kas sniedzama pārskatā par KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2016. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2015.gadā

2015. gadā Dailes teātris savos trijos stacionārajos spēles laukumos un viesizrādēs izrādijis 505 izrādes, kas ir par 22 izrādēm vairāk kā 2014. gadā. Izrādes noskatījušies 208 404 skatītāji: Lielajā zālē 163 125 (78%), mazajā zālē 21 286 (10%), kamerzālē 13 691 (7%) un viesizrādēs 10 302 (5%) skatītāju. Skatītāju skaits viesizrādēs Latvijas reģionos pieaudzis par 42%. Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem izrādes apmeklējuši 18 472 skatītāji. 2015. gadā Dailes teātra repertuārā ir bijušas 50 izrādes, kas izrādītas vismaz 4 reizes, no kurām 31 ir bijušas iepriekšējo gadu iestudējumi un 19 jauniestudējumi, kas iestudēti 2015. gadā. 

GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU

LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2015. GADĀ

Informācija, kas sniedzama pārskatā par KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTIEM 2015. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2014. gadā

Lai nodrošinātu profesionālās teātra mākslas plašu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, 2014. gadā VSIA „Dailes teātris" (DT) ir realizējis bagātīgu māksliniecisko programmu visplašākajam skatītāju lokam. Gada laikā sagatavoti 17 jauniestudējumi: 7 Lielajā zālē, 6 Mazajā zālē, bet 4 Kamerzālē. Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2014. gadā ir izrādījis 483 izrādes, no kurām 185 Lielajā zālē, 123 Mazajā zālē, 160 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā, bet 15 viesizrādēs. Kopumā izrādes noskatījušies 194 892 skatītāji. 

Ar auditētu saīsinātu 2014. gada pārskatu iespējams iepazīties ŠEIT 

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2014. GADĀ

PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2014. GADĀ

 

Darbības rezultāti 2013. gadā

Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2013. gadā ir izrādījis 484 izrādes, no kurām 187 Lielajā zālē, 125 Mazajā zālē, 150 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā. Lai nodrošinātu šo izrāžu skaitu, Lielās zāles repertuārā  ir vidēji 12 izrāžu nosaukumi, Mazajā un Kamerzālē -  10. Kopumā izrādes noskatījušies 198 258 skatītāji.

Ar pilnu vadības ziņojumu par Dailes teātra darbību 2013.gadā iespējams iepazīties ŠEIT

 

Pieteikties jaunumiem