Dailes teātris atjauno abonementu tirdzniecību

Dailes teātris 27. aprīlī atsāks teātra abonementu tirdzniecību uz nākamo 2023./2024. gada sezonu. Teātris skatītājiem piedāvās Pirmizrāžu abonementu un 1. - 6. abonementu uz jaunās sezonas četriem Lielās zāles iestudējumiem.

Abonementu tirdzniecībā ir ieviestas arī dažas izmaiņas. Lai tiktu ievērotas vienlīdzīgas patērētāju tiesības, visu abonementu tirdzniecība sāksies vienlaicīgi bez iepriekšpārdošanas, kurā līdz šim bija iespēja atjaunot jau esošu abonementu.

Lai ievērotu vienlīdzības principu attiecībā pret visiem skatītājiem, gan abonementu pircējiem, gan biļešu pircējiem, pieejamo abonementu vietu izkārtojums zālē arī ir sakārtots pamīšus ar vietām, kas tiek piedāvātas biļešu tirdzniecībā.

Teātra skaidrojums par abonementu iegādes izmaiņām:

Pēc Covid-19 ierobežojumu beigām, atsaucoties uz skatītāju lūgumu, Dailes teātris  atjaunoja abonementu pārdošanu, piedāvājot tos brīvā tirdzniecībā.

Vadoties pēc iepriekšējās prakses, iepriekšējo abonementu īpašniekiem tiktu piešķirtas īpašas priekšrocības un privilēģijas iegādāties abonementus ārpus rindas tieši viņu izvēlētajās sēdvietās, kurās viņiem jau ir bijis abonements iepriekš.

Sezonas abonementu skaits ir stingri ierobežots. Bija paredzēts, ka pēc tam, kad iepriekšējo abonementu īpašnieki būs izmantojuši savas priviliģētās tiesības iegādāties jaunos abonementus, atlikušie abonementi nonāktu brīvā tirdzniecībā.

Pēc paziņojuma par abonementu tirdzniecību, Dailes teātris saņēma pārmetumus no  skatītājiem, kuriem nebija Dailes teātra iepriekšējo sezonu abonementu un attiecīgi šādu privilēģiju iegādāties jaunos abonementus bez rindas un sev vēlamās vietās arī nebija. Teātris saņēma pārmetumus par to, ka tiek aizskartas viņu patērētāju tiesības un ka šeit varētu būt saskatāma zināma diskriminācija.

Lai preventīvi pasargātu savus skatītājus no iespējamas diskriminācijas, pirms uzsākt abonementu tirdzniecību mēs ar šo jautājumu šī gada 6. aprīlī vērsāmies Patērētāju tiesību aizsardzības birojā (PTAC), lūdzot skaidrojumu. 

Šī gada 19. aprīlī mēs esam saņēmuši atbildi no PTAC, kas  informē, ka

“pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.1 pantu, kas aizliedz atšķirīgu attieksmi, PTAC norāda, ka visiem patērētājiem pie vienādiem apstākļiem būtu jānodrošina vienādas tiesības, lai pirmšķietami neradītu diskrimināciju. Proti, ja pret patērētājiem, kas atrodas vienādā situācijā, attieksme ir dažāda, lai gan šai atšķirīgajai attieksmei nav nekāda objektīva un saprātīga pamata un tās vienīgais iemesls ir piederība pie konkrētas personu grupas, ir uzskatāma par diskrimināciju”.

Dailes teātrim līdz šim nebija noteiktu vadlīniju, kas regulētu abonementu atjaunošanas kārtību un nosacījumus, kas noteiktu iepriekšējo abonementu īpašniekiem bez rindas un tajās pašās vietās  saņemt jaunus abonementus  un  PTAC norāda, ka teātrim, piedāvājot iegādāties abonementus, nākotnē būtu nepieciešams abonementu iegādi atrunāt noteikumos. Vienlaikus, izstrādājot abonementa iegādes noteikumus, tiem jāatbilst patērētāju tiesību regulējošiem normatīvajiem aktiem, tas ir, pamatojoties uz PTAL 6.pantu, tie nedrīkst būt netaisnīgi.

Dailes teātris šobrīd ir apstiprinājis abonementu lietošanas un iegādes noteikumus atbilstoši PTAC rekomendācijām.

Dailes teātris tās valdes locekļa Jura Žagara personā atvainojas tiem skatītājiem, bijušo abonementu īpašniekiem, kuriem tika paziņots, ka viņi varēs izmantot iepriekš praktizētās privilēģijas abonementu iegādē. 

Vienlaikus pateicamies tiem skatītājiem, kas vērsa mūsu uzmanību uz iespējamu diskrimināciju un palīdzēja mums preventīvi novērst kļūdu abonementu tirdzniecības kārtībā.

Esam pārliecināti, ka ieviešot korektus noteikumus abonementu iegādei un piedāvājot tos brīvā tirdzniecībā, netiks diskriminēti tie mūsu jaunie skatītāji, kuriem abonementi nav bijuši, bet kas tagad, balstoties uz Dailes teātra repertuāra piedāvājumu un izrāžu kvalitāti, vēlas tādus iegādāties.

Tāpat ļoti ceram, ka mūsu pastāvīgie skatītāji, Dailes teātra cienītāji un ilggadīgie abonementu īpašnieki nevilsies mūsu darba kvalitātē un turpinās iegādāties sezonas abonementus, tāpat kā daudzus gadus iepriekš.   

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes

Pieteikties jaunumiem