VĪZIJA

Latvijas lielākais un demokrātiskākais teātris, kas atvērts vienlaikus augstiem un vienkāršiem mākslas žanriem. Klasika, mūzikli, izsmalcināti mākslas eksperimenti. Laikmetīgs teātris tautai un domubiedriem. Mājām un pasaulei. Mūsdienu skatuve ar spēcīgu un drošu leģendas aizmuguri.

MĒRĶIS

Teātra un sabiedrības iedvesmojošs, auglīgs dialogs, savstarpēja izaugsme. Jaunrade kā mūžīgais dzinējspēks. Dominance, kas sakņojas pārdomātā un relizētā teātra vīzijā.

MISIJA

Dailes teātra misijas pamatā ir unikāls vēsturisks handikaps. Tā radīšanas ideja dzimusi Latvijas kultūras ģēniju - režisora Eduarda Smiļģa un dzejnieka Raiņa - prātos. Cauri laikiem un politiskām iekārtām ar pašmāju un pasaules klasikas zelta fonda iestudējumiem, ar modernās dramaturģijas pērlēm teātris spējis dzīvi un saistoši uzrunāt visdažādākos sabiedrības slāņus. Daudzas izrādes gadu garumā kļuvušas par sava laikmeta simboliem - uzjundījušas diskusijas, veicinājušas vērtību pārvērtēšanu.

Teātra ēkas īpašais novietojums un arhitektūra, ko radījusi izcilā latviešu arhitekte Marta Staņa, mākslinieciskajam saturam piešķīrusi neaizvietojamu formu.

Šīs vēsturiskās, tradīcijās balstītās priekšrocības teātra mūsdienu misjai piešķir īpašu auru, kam jāstiprina laikmetīgums.

Teātra esošā radošā, administratīvā un tehniskā kolektīva spēcīgais potenciāls ir stabils starta laukums mākslas un izklaides lidojumiem visdažādākajos dramaturģiskajos žanros.

Tieši šī demokrātiskā pieeja plašu skatītāju loku iekļauj līdzpārdzīvojumā, rada klātbūtnes sajūtu, nojauc robežas starp skatuvi un dzīvi, piešķir publikai vienreizēju iespēju izdzīvot aktieru un režisoru radīto teātra mākslas brīnumu.

Teātra laikmetīgā misija nav noslēgta formula. Tā ir dzīvs un atvērts process līdzīgi jaunradei, kas ietver sevī gan iespējas, gan trūkumus.  

Apzināties savas radošās un finansiālās iespējas. Aizrauties mākslā un aizraut naudas devējus. Atzīt riskus un kļūdas, kas veidojas mākslas darba rezultāta neprognozējamībā. Būt atvērtiem pasaules un cittautiešu auditorijām. Pieņemt kritiku, pat ja tā reizēm ir sāpīga.

Nekaunēties atzīt, ka teātra īpašā vērtība - pastāvīgā trupa - ir bagāta ar izcilām personībām un talantiem, kas tautā iemīļoti un cienīti. Ar saviem dažādajiem izcilu režisoru iestudējumiem teātris ir lojāls skatītājiem ne vien pilsētā, bet visā Latvijā. Strauji un auglīgi attīstījis starptautiskus projektus, kas abpusēji bagātinājuši radošos kolektīvus un pašmāju publiku.

Pārdomātā un spēcīgā mākslas un sabiedrības simbiozē radīt mūsdienu teātri, kura durvis ar interesi ver atšķirīgu vecumu, sociālo slāņu, tautību un reliģisko pārliecību skatītājs. Lai caur vēstures un tradīciju auru ieraudzītu apkārt pulsējošo šodienu.

Skaidrība, vienkāršība, kaislība. (Eduards Smiļģis)

Dodot gūtais neatņemams. (Rainis)

Māksla ir organiski nepieciešama, tāpat kā cilvēkam nepieciešama mīlestība. (Mihails Gruzdovs)

Ne es, bet caur mani. (Kārlis Auškāps)

Skaistumu vajag vairot. (Dž. Dž. Džilindžers)