Iepirkuma Id. Nr. DT 2017/2 "Dailes teātra strādājošo veselības apdrošināšana" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.02.2017 plkst. 12:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv

2016. gada iepirkumi
Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/24 "Poligrāfijas pakalpojumi" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.02.2017 plkst. 12:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr.DT 2016/24 "Poligrāfijas pakalpojumi" rezultātiem - šeit.

Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/21 "Skatuves pacēlāja iegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.11.2016 plkst. 12:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr.DT 2016/21 "Skatuve spacēlāja iegāde" rezultātiem - šeit.

Atklāta konkursa Id. Nr. DT 2016/20 "Audiovizuālās tehnikas piegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 4.11.2016 plkst. 14:00, 12. kab.
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par Atklāta konkursa Id. Nr. DT 2016/20 "Audiovizuālās tehnikas piegāde" rezultātiem - šeit.


Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/19 "Saimniecības preču iegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2016 plkst. 13:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr.DT 2016/19 "Saimniecības preču iegāde" rezultātiem - šeit.

Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/18 "Dūmu ģeneratora iegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.07.2016 plkst. 13:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr.DT 2016/18 "Dūmu ģeneratora iegāde" rezultātiem - šeit.

Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/5 "Skaņu pults iegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.06.2016 plkst. 12:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr. DT 2016/2 "Skaņu pults iegāde" rezultātiem - šeit. 

Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/2 "Starmešu iegāde" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.03.2016 plkst. 12:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr. DT 2016/2 "Starmešu iegāde" rezultātiem - šeit. 

Iepirkuma Id. Nr. DT 2016/1 "Dailes teātra strādājošo veselības apdrošināšana" iepirkuma prasības - šeit.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 8.02.2016 plkst. 11:00
Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv
LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr. DT 2016/1 "Dailes teātra strādājošo veselības apdrošināšana" rezultātiem - šeit.
L
īgums - šeit.

 

 

 

LĒMUMS par iepirkuma Id. Nr. DT 2015/25 "Radio mikrofonu sistēmu iegāde " rezultātiem - šeit.

Iepirkuma Id. Nr. DT 2015/25 "Radio mikrofonu sistēmu iegāde " iepirkuma prasības - šeit.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.11.2015 plkst.11:00.

Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv

 

Iepirkums Id. Nr. DT 2015/24 "Radio mikrofonu sistēmu iegāde" pārtraukts 23.10.2015.

Iepirkuma Id. Nr. DT 2015/24 "Radio mikrofonu sistēmu iegāde " iepirkuma prasības - šeit.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.10.2015 plkst.12:00.

Kontaktpersona: Jānis Matuzals, mob.t. 26314433, janis.matuzals.ldt@inbox.lv

 

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/23 "Reklāmas materiālu izgatavošana un druka" rezultātiem - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/21 "Saimniecības preču iegāde"rezultātiem - šeit.

Līgums par Saimniecības preču iegādi - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/22 "Dailes teātra rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība" rezultātiem - šeit.

Līgums par Dailes teātra rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecību - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/19 „Kamerzāles krēslu iegāde" rezultātiem - šeit.
LĪGUMS par Kamerzāles krēslu iegādi - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/20 „Mazās skatuves apgaismošanas dimmeru iegāde" rezultātiem - šeit.
LĪGUMS
par Mazās skatuves apgaismošanas dimmeru iegādi - šeit.

 

LĒMUMS par atklāta konkursa Nr. DT 2015/2 „Skatītāju krēslu iegāde" rezultātiem - šeit.

Līgums par Skatītāju krēslu iegādi - šeit.  


LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2015/1 „Dailes teātra strādājošo veselības apdrošināšana" rezultātiem - šeit

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2014/6 „„Pītera Pena" režijas koncepcijas izstrāde" rezultātiem - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2014/3 "Poligrāfijas pakalpojumi" rezultātiem - šeit.

 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2014/2 "Gaismas pults iegāde" rezultātiem - šeit.

LĪGUMS par gaismas pults iegādi - šeit.
 

LĒMUMS par iepirkuma Nr. DT 2014/1 "Dailes teātra strādājošo veselības apdrošināšana" rezultātiem - šeit.

LĪGUMS ar veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju - šeit.