Darbības rezultāti 2017.gadā

Ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci par 2017.gada 9 mēnešiem (janvāris - septembris) iespējams iepazīties ŠEIT

 

Darbības rezultāti 2016.gadā

 Ar pārskatu par 2016.gadu iespējams iepazīties šeit - PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS; BILANCE (AKTĪVS); BILANCE (PASĪVS); NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS; PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS; VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Ar veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā 2016. gadā iespējams iepazīties šeit - NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

Ar informāciju par ziedojumiem 2016. gadā iespējams iepazīties šeit - PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM

 

Darbības rezultāti 2015.gadā

2015. gadā Dailes teātris savos trijos stacionārajos spēles laukumos un viesizrādēs izrādijis 505 izrādes, kas ir par 22 izrādēm vairāk kā 2014. gadā. Izrādes noskatījušies 208 404 skatītāji: Lielajā zālē 163 125 (78%), mazajā zālē 21 286 (10%), kamerzālē 13 691 (7%) un viesizrādēs 10 302 (5%) skatītāju. Skatītāju skaits viesizrādēs Latvijas reģionos pieaudzis par 42%. Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem izrādes apmeklējuši 18 472 skatītāji. 2015. gadā Dailes teātra repertuārā ir bijušas 50 izrādes, kas izrādītas vismaz 4 reizes, no kurām 31 ir bijušas iepriekšējo gadu iestudējumi un 19 jauniestudējumi, kas iestudēti 2015. gadā. 

Ar pārskatu par 2015. gadu iespējams iepazīties šeit - BILANCEPEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINSNAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATSPAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Ar veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā 2015.gadā iespējams iepazīties šeit - NODOKĻI UN SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI

Ar informāciju par ziedojumiem 2015.gadā iespējams iepazīties šeit - PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM

 

 

Darbības rezultāti 2014.gadā

Lai nodrošinātu profesionālās teātra mākslas plašu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, 2014. gadā VSIA „Dailes teātris" 
(DT) ir realizējis bagātīgu māksliniecisko programmu visplašākajam skatītāju lokam. Gada laikā sagatavoti 17 
jauniestudējumi: 7 Lielajā zālē, 6 Mazajā zālē, bet 4 Kamerzālē. Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs 
Latvijas reģionos 2014. gadā ir izrādījis 483 izrādes, no kurām 185 Lielajā zālē, 123 Mazajā zālē, 160 Kamerzālē un teātra 
eksperimentālajā spēles telpā pagrabā, bet 15 - viesizrādēs. Kopumā izrādes noskatījušies 194 892 skatītāji. 

Ar auditētu saīsinātu 2014.gada pārskatu iespējams iepazīties ŠEIT 

 

Darbības rezultāti 2013. gadā

Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2013. gadā ir izrādījis 484 izrādes, no kurām 187 Lielajā zālē, 125 Mazajā zālē, 150 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā. Lai nodrošinātu šo izrāžu skaitu, Lielās zāles repertuārā  ir vidēji 12 izrāžu nosaukumi, Mazajā un Kamerzālē -  10. Kopumā izrādes noskatījušies 198 258 skatītāji.

Ar pilnu vadības ziņojumu par Dailes teātra darbību 2013.gadā iespējams iepazīties ŠEIT